sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Download Văn Bản

Tiêu chuẩn ngành viễn thông 1995-2006

In

Tiêu chuẩn ngành viễn thông 1995-2006

 

Năm 1995

TCN 68-136: 1995

Tiêu chuẩn kỹ thuật Tổng đài điện tử PABX

TCN 68-137: 1995

Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị Viba số

TCN 68-138: 1995

Tiêu chuẩn kỹ thuật máy điện thoại di động GSM

TCN 68-139: 1995

Tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống thông tin cáp sợi quang

TCN 68-140: 1995

Tiêu chuẩn kỹ thuật chống quả áp, quá dòng để bảo vệ đường dây và thiết bị thông tin

TCN 68-141: 1995

Tiêu chuẩn tiếp đất cho các công trình viễn thông

TCN 68-142: 1995

Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị Modem tốc độ thấp trên mạng điện thoại công cộng

TCN 68-143: 1995

Thiết bị điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao) - Yêu cầu kỹ thuật.

TCN 68-144: 1995

Tiêu chuẩn kỹ thuật ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm

TCN 68-145: 1995

Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị PCM-30 và PCM-120

TCN 68-146: 1995

Tiêu chuẩn kỹ thuật tổng đài số dung lượng nhỏ

TCN 68-147: 1995

Tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống nhắn tin

TCN 68-148: 1995

Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị CT2/CT2 PLUS

TCN 68-149: 1995

Tiêu chuẩn về môi trường khí hậu đối với thiết bị thông tin

QTN 68-150: 1995

Tổng đài RAX-128 - Quy trình khai thác, bảo dưỡng

QTN 68-151: 1995

Nhiễu công nghiệp và nhiễu vô tuyến - Quy phạm phòng chống

TCN 68-152: 1995

Thiết bị ghép nối đầu cuối ISDN băng hẹp - Yêu Cầu kỹ thuật

TCN 68-153: 1995

Tiêu chuẩn kỹ thuật cống, bể cáp và tủ đấu cáp

TCN 68-154: 1995

Tiêu chuẩn kỹ thuật điện thoại thấy hình tốc độ thấp

TCN 68-155: 1995

Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị điện thoại ISDN

Năm 1996


TCN 68-156: 1996

Thiết bị Viba số 34 Mbit/s - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-157: 1996

Thiết bị ghép kênh 140 Mbit/s - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-158: 1996

Thiết bị Viba số 140 Mbit/s -Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-159: 1996

Thiết bị ghép kênh số 34 Mbit/s - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-160: 1996

Cáp sợi quang - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-161: 1996

Phòng chống ảnh hưởng của đường dây điện lực đến các hệ thống thông tin - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-162: 1996

Thiết bị nguồn 48V dùng cho thiết bị viễn thông - Tiêu chuẩn kỹ thuật

 

Năm 1997

TCN 68-163: 1997

Hệ thống báo hiệu số 7 - Yêu cầu kỹ thuật (Phần cơ sở)

TCN 68-163A: 1997

Hệ thống báo hiệu số 7 - Yêu cầu kỹ thuật (Phần chuyển giao tin báo)

TCN 68-163B: 1997

Hệ thống báo hiệu số 7 - Yêu cầu kỹ thuật (Phần đối tượng sử dụng ISDN-ISUP)

TCN 68-164: 1997

Lỗi bit và rung pha của các đường truyền dẫn số - Yêu cầu kỹ thuật và Quy trình đo kiểm

TCN 68-165: 1997

Thiết bị nhân kênh số - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-166: 1997

Hệ thống điện thoại dùng thẻ - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-167: 1997

Thiết bị chống quá áp, quá dòng do ảnh hưởng của sét và đường dây tải điện - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-168: 1997

Trạm mặt đất VSAT - Yêu cầu kỹ thuật

 

Năm 1998


TCN 68-132: 1998

Cáp thông tin kim loại dùng cho mạng điện thoại nội hạt - Yêu cầu kỹ thuật (soát xét lần 1)

TCN 68-169: 1998

Hệ thống báo hiệu R2 - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-170: 1998

Chất lượng mạng viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-171: 1998

Đồng hồ chủ trong mạng đồng bộ - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-172: 1998

Giao diện kết nối mạng - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-173: 1998

Giao diện quang cho các thiết bị và hệ thống truyền dẫn SDH - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-174: 1998

Quy phạm chống sét và tiếp đất cho các công trình viễn thông

TCN 68-175: 1998

Các giao diện điện phân cấp số - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-176: 1998

Dịch vụ viễn thông trên mạng điện thoại công cộng - Tiêu chuẩn chất lượng

TCN 68-177: 1998

Hệ thống thông tin quang và Viba SDH - Yêu cầu kỹ thuật

 

Năm 1999

 

TCN 68-141: 1999

Tiêu chuẩn tiếp đất cho các công trình viễn thông (soát xét lần 1)

TCN 68-178: 1999

Qui phạm xây dựng công trình thông tin cáp quang

TCN 68-179: 1999

Tổng đài điện tử số dung lượng lớn - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-180: 1999

Trạm đầu cuối di động mặt đất của hệ thống thông tin di động toàn cầu qua vệ tinh phi địa tĩnh trong băng tần 1 ~ 3 GHz - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-181: 1999

Giao diện đối tượng sử dụng mạng ISDN: Giao diện cơ sở đối tượng sử dụng mạng - Yêu cầu kỹ thuật lớp 1

TCN 68-182: 1999

Hệ thống báo hiệu thuê bao số No.1 DSSI: Giao diện đối tượng sử dụng mạng LSDN - Yêu cầu kỹ thuật lớp kênh số liệu

TCN 68-183: 1999

Hệ thống báo hiệu thuê bao số No.1 DSSI: Giao diện đối tượng sử dụng mạng ISDN - Yêu cầu kỹ thuật lớp 3 đối với cuộc gọi cơ bản

TCN 68-184: 1999

Tiêu chuẩn kỹ thuật giao diện V5.1 giữa tổng đài nội hạt và mạng truy nhập

TCN 68-185: 1999

Tiêu chuẩn kỹ thuật giao diện V5.2 giữa tổng đài nội hạt và mạng truy nhập

TCN 68-186: 1999

Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ viễn thông trên mạng thông tin di động mặt đất công cộng

TCN 68-187: 1999

Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ Fax trên mạng PSTN

Năm 2000

 

TCN 68-143: 2000

Thiết bị điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao) - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-188: 2000

Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng điện thoại công cộng qua giao diện tương tự - Yêu cầu kỹ thuật chung

TCN 68-189: 2000

Thiết bị đầu cuối kết nốt mạng ISDN sử dụng truy nhập tốc độ cơ sở - Yêu cầu kỹ thuật chung

TCN 68-190: 2000

Thiết bị đầu cuối viễn thông - Yêu cầu an toàn điện

TCN 68-191: 2000

Thiết bị viễn thông - Yêu cầu chung về phát xạ

TCN 68-192: 2000

Thiết bị thông tin vô tuyến - Yêu cầu tương thích điện từ

TCN 68-193: 2000

Đặc tính nhiễu vô tuyến - Phương pháp đo

TCN 68-194: 2000

Miễn nhiễm đối với nhiễu phát xạ tần số vô tuyến - Phương pháp đo và thử

TCN 68-195: 2000

Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn tần số vô tuyến - Phương pháp đo và thử

Năm 2001

  

TCN 68-135: 2001

Chống sét bảo vệ các công trình viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật (Soát xét lần 1)

TCN 68-196: 2001

Tương thích điện từ (EMC) - Thiết bị đầu cuối viễn thông - Yêu cầu miễn nhiễm điện từ

TCN 68-197: 2001

Tương thích điện từ (EMC) - Thiết bị mạng viễn thông - Yêu cầu về tương thích điện từ

TCN 68-198: 2001

Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở tẩn số 406,025 MHz - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-199: 2001

Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở tần số 121,5 hoặc 121,5 và 243 MHz - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-200: 2001

Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 1,6 GHz - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-201: 2001

Thiết bị chọn số (DSC) - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-202: 2001

Điện thoại vô tuyến MF và HF - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-203: 2001

Thiết bị điện báo in trực tiếp băng hẹp thu thông tin khí tượng và hành hải - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-204: 2001

Thiết bị radiotelex sử dụng trong các nghiệp vụ MF/HF hành hải - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-205: 2001

Bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-206: 2001

Thiết bị điện thoại vô tuyến UHF - Yêu cầu kỹ thuật

Năm 2002

 

TCN 68-207: 2002

Tương thích điện từ (EMC) - Miễn nhiễm đối với hiện tượng phóng tĩnh điện - Phương pháp đo và thử

TCN 68-208: 2002

Tương thích điện từ (EMC) - Miễn nhiễm đối với hiện tượng sụt áp, ngắt quãng và thay đổi điện áp - Phương pháp đo và thử

TCN 68-209: 2002

Tương thích điện từ (EMC) - Miễn nhiễm đối với các xung - Phương pháp đo và thử

TCN 68-210: 2002

Tương thích điện từ (EMC) - Miễn nhiễm đối với từ trường tần số nguồn - Phương pháp đo và thử

TCN 68-211: 2002

Thiết bị đầu cuối tương tự sử dụng tổ hợp cầm tay nối với mạng điện thoại công cộng (PSTN) - Yêu cầu điện thanh

TCN 68-212: 2002

Thiết bị đầu cuối số băng thoại (300-3400 Hz) sử dụng tổ hợp cầm tay nối với mạng số liên kết đa dịch vụ (ISDN) - Yêu cầu điện thanh

TCN 68-213: 2002

Thiết bị đầu cuối số băng rộng (150-7000 Hz) sử dụng tổ hợp cầm tay nối với mạng số liên kết đa dịch vụ (ISDN) - Yêu cầu điện thanh

TCN 68-214: 2002

Thiết bị VSAT (băng Ku) - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-215: 2002

Thiết bị VSAT (băng C) - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-216: 2002

Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ nx64 kbit/s - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-217: 2002

Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ 2048 kbit/s - Yêu cầu kỹ thuật

Năm 2003

  

TCN 68-143: 2003

Thiết bị điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao) - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-176: 2003

Dịch vụ điện thoại trên mạng điện thoại công cộng - Tiêu chuẩn chất lượng

TCN 68-186: 2003

Dịch vụ điện thoại trên mạng di động mặt đất công cộng - Tiêu chuẩn chất lượng

TCN 68-190: 2003

Thiết bị đầu cuối viễn thông - Yêu cầu an toàn điện

TCN 68-191: 2003

Tương thích điện từ (EMC) - Thiết bị viễn thông - Yêu cầu chung về phát xạ

TCN 68-192: 2003

Tương thích điện từ (EMC) - Thiết bị thông tin vô tuyến điện - Yêu cầu chung về tương thích điện từ

TCN 68-218: 2003

Dịch vụ Internet - Tiêu chuẩn chất lượng

Năm 2004

 

TCN 68-219: 2004

Thiết bị trạm gốc của hệ thống GSM - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-220: 2004

Thiết bị trạm gốc thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp (W-CDMA FDD) - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-221: 2004

Máy di động GSM (pha 2 và 2+) - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-222: 2004

Máy di động CDMA - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-223: 2004

Thiết bị đầu cuối trong hệ thống PHS - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-224: 2004

Giao thức kết nối giữa mạng GSM GPRS và mạng Internet (giao thức IP)  - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-225: 2004

Giao diện kênh thuê riêng cấu trúc số và không cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-226: 2004

Kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s - Tiêu chuẩn chất lượng

TCN 68-227: 2004

Dịch vụ truy nhập Internet ADSL - Tiêu chuẩn chất lượng

TCN 68-228: 2004

Dịch vụ điện thoại trên mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS - Tiêu chuẩn chất lượng

Năm 2005

  

TCN 68-229: 2005

Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho truyền số liệu (và thoại) - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-230: 2005

Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng chủ yếu cho thoại tương tự - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-231: 2005

Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền số liệu (và thoại) - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-232: 2005

Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng chủ yếu cho thoại tương tự - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-233: 2005

Thiết bị trạm gốc thông tin di động CDMA2000 1x - Yêu cầu kỹ thuật

Năm 2006

 

TCN 68-161: 2006

Phòng chống ảnh hưởng của đường dây điện lực đến cáp thông tin và các trạm thu phát vô tuyến - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-174: 2006

Quy phạm chống sét và tiếp đất cho các công trình viễn thông

TCN 68-176: 2006

Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất - Tiêu chuẩn chất lượng

TCN 68-186: 2006

Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất - Tiêu chuẩn chất lượng

TCN 68-218: 2006

Dịch vụ truy nhập Internet gián tiếp qua mạng viễn thông cố định mặt đất và dịch vụ kết nối Internet - Tiêu chuẩn chất lượng

TCN 68-227: 2006

Dịch vụ truy nhập Internet ADSL - Tiêu chuẩn chất lượng

TCN 68-234: 2006

Thiết bị vi ba số SDH điểm - điểm dải tần tới 15 GHz - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-235: 2006

Thiết bị vô tuyến điểm - đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập TDMA - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-236: 2006

Thiết bị vô tuyến điểm - đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FDMA - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-237: 2006

Thiết bị vô tuyến điểm - đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập DS-CDMA - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-238: 2006

Thiết bị vô tuyến điểm - đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FH-CDMA - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-239: 2006

Thiết bị điện thoại VHF dùng trên tàu cứu nạn - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-240: 2006

Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên sông - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-241: 2006

Thiết bị điện thoại VHF dùng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-242: 2006

Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng ký thuật điều chế giải phổ trong băng tần 2,4 GHz - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-243: 2006

Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 9 kHz - 25 MHz - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-244: 2006

Thiết bị vô tuyến nghiệp dư - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-245: 2006

Thiết bị đầu cuối thông tin di Động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp  (W-CDMA FDD) - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-246: 2006

Thiết bị phát hình quảng bá sử dụng công nghệ tương tự -Yêu cầu về phổ tần và tương thích điện từ trường

TCN 68-247: 2006

Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-B sử dụng trên tàu biển - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-248: 2006

Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-C sử dụng trên tàu biển - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-249: 2006

Thiết bị thu phát vô tuyến VHF của các trạm ven biển thuộc hệ thống GMDSS - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-250: 2006

Thiết bị điện thoại VHF hai chiều lắp đặt cố định trên tàu cứu nạn - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-251: 2006

Thiết bị vô tuyến điều chế đơn biên và/hoặc song biên băng tần dân dụng 27 MHz - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-252: 2006

Thiết bị vô tuyến điều chế góc băng tần dân dụng 27 MHz - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 68-253: 2006

Dịch vụ điện thoại VoIP - Tiêu chuẩn chất lượng

TCN 68-254: 2006

Công trình ngoại vi viễn thông - Quy định kỹ thuật

TCN 68-255: 2006

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng - Phương pháp đo mức phơi nhiễm trường điện từ.